O nás - DACH, s.r.o.

Dovoľujeme si Vám predstaviť firmu DACH,  s.r.o. a jej výrobný program. Firma DACH, s.r.o. je jedna z mála firiem na Slovensku, ktorá sa zaoberá navrhovaním, projekciou, výrobou a montážou drevených priehradových väzníkov so styčníkovými plechmi systémom MiTek. Pre systém MiTek sme sa rozhodli po dôslednom zvážení požiadaviek trhu na vysokú kvalitu a primeranú cenu.
Na kvalitu materiálov a prác zabezpečených našou firmou poskytujeme záruku v trvaní minimálne 5 rokov.
Je to ponuka na trhu, ktorá je základom pre rýchlu, kvalitnú a cenovo prístupnú výstavbu strešných konštrukcií. Drevo ako konštrukčný materiál vytvára najlepšie predpoklady pre projektanta, architekta, aby splnil požiadavky pri projekte aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Pri navrhovaní priehradových väzníkov máme k dispozícii program MiTruss 95 a MiTek 2000 pomocou ktorých je možné navrhnúť drevenú styčníkovú konštrukciu rôzneho tvaru a akéhokoľvek pôdorysu.

 ĎALŠIE VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU:

 • nižšie náklady, pretože styčníková konštrukcia sa racionálne vyrába vo výrobnej hale
 • vopred vyrobené priehradové väzníky umožňujú rýchlu montáž priamo na stavenisku
 • spomínaným systémom sa redukuje spotreba dreva v porovnaní s tradičnými klasickými konštrukciami
 • styčníková konštrukcia je okamžite montovateľná. S týmto systémom sa tesárska práca stane pružnejšou, výkonnejšou a nakoniec i úspešnejšou
 • špeciálne píly, lisy a pomocné zariadenia zaručujú požadovanú presnosť a kvalitu väzníkov
 • variabilné riešenia styčníkových konštrukcií neobmedzujú tvorivosť a fantáziu projektantov a architektov
 • sú ekologicky nezávadné

PREČO SI ZVOLIŤ PRÁVE NÁS ?

 • vyše 24 rokov na slovenskom trhu
 • vyše 1000 striech
 • vyše 5 000 000 m2 strešných konštrukcií
 • vyše 5 000 000 m2 strešných krytín
 • vyše 1000 spokojných zákazníkov
 • vyše 100 obchodných partnerov

Pre spoločnosť DACH, s.r.o. - je kvalita v primeranej cene samozrejmosťou.

Našim mottom sú kvalitné služby a spokojnosť zákazníka. V prípade Vášho záujmu môžeme nadviazať spoluprácu pri navrhovaní drevených konštrukcií.

Certifikát DACH s.r.o.

DACH, s.r.o.

K Surdoku 25F
080 01  Prešov

Tel.:
0915 980 856

Dach, s.r.o.
strechy - väzníky - lešenie