Popis väzníkov

Popis konštrukcií

Drevená strešná konštrukcia v tvare priehradových väzníkov spájaných kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi, vyrábaná vo výrobnom závode v Prešove, je priemyselne vyrábaná konštrukcia z ihličnatého reziva triedeného podľa STN EN 14081-1 a STN 73 1701.
Väznikové konštrukcie predstavujú svojou neobmedzenou variabilitou tvaru, jednoduchosťou riešenia, rýchlosťou výroby a montáže progresívny prvok súčasného stavebníctva.
Väznikové konštrukcie zrealizovať šikmú strechu až do rozpätia 30 m na dvoch podporách.

Oblasť použitia:

- sanácia plochých striech na šikmé
- nadstavby panelových domov
- nadstavby občianskych stavieb
- nadstavby administratívnych budov
- konštrukcie krovov
- celodrevený systém ľahkých hál
- celodrevený systém ľahkých nadstavieb
- celodrevený systém rodinných domov
- strešné konštrukcie vhodné do agresívneho prostredia
- konštrukcie debnenia pre inžinierske stavby

Výhody:

- plnohodnotná náhrada za oceľové, drevené lepené a zbíjané krovy
- vysoká variabilita konštrukcie, možnosť zastrešiť akýkoľvek pôdorys
- vysoká miera prefabrikacie
- rozpätie do 30 m na dvoch podporách
- zabezpečená statika
- jednoduchosť riešenia, rýchlosť výroby a montáže
- realizácia v každom ročnom období, vylúčený mokrý proces výroby, nízke investičné náklady
- presnosť prevedenia prvkov vo výrobe
- ekologicky výrobok

DACH, s.r.o.

K Surdoku 25F
080 01  Prešov

Tel.:
0915 980 856

Dach, s.r.o.
strechy - väzníky - lešenie