Návrh väzníkov

Návrh geometrie tvaru, statický výpočet, výrobné výkresy a kalkulácie sú spracovávané pomocou výkonného softvéru.
Výsledkom sú spoľahlivé a ekonomické návrhy celej konštrukcie.
Rozpony do 30 metrov umožňujú zastrešiť aj veľké haly bez vnútorných podpôr, z bezpečne nadimenzovaných väzníkov vhodného tvaru.
Prednosťou je voľnosť pri dispozičnom riešení alebo jeho variabilita počas životnosti objektu.