Výroba väzníkových drevených konštrukcií

Konštrukcie sú vyrobené z vizuálne triedeného (STN EN 14081 – 1) smrekového reziva, ktoré pevnosťou zodpovedá triedam C16, C22 a C30 podľa normy STN EN 1912 + AC.
Rezivo je podľa požiadaviek odberateľa ošetrené vhodným nevyplaviteľným chemickým prostriedkom, spravidla pre 2. triedu ohrozenia, podľa normy STN EN 335 – 1, 2.
Jednotlivé prvky alebo výrobky môžu byť natreté vhodným protipožiarnym náterom.
Pri návrhu a montáži hľadáme také riešenia, aby bola trvale zabezpečená aj konštrukčná ochrana dreva.
Pri výrobe dosahujeme spoľahlivosť spoja záverečným hrúbkovaním jednotlivých prvkov.
Spôsobom návrhu, výroby a manipulácie s hotovými výrobkami garantujeme dlhú životnosť a bezpečnosť Vašej strech.