Montáž

Montáž drevených konštrukcií striech

Konštrukcia je dodávaná na stavbu ako strešný súbor s montážnou dokumentáciou. Montáž prebieha oproti klasickému krovu podstatne rýchlejšie, nakoľko na stavbu sú dodávané hotové prvky.

Stavebným spoločnostiam poskytujeme zaškolenie ich montážnych pracovníkov.

V prípade požiadavky investora realizujeme klampiarske práce, pokrývačské práce, tepelné izolácie a blezkozvod vrámci projektu "strecha KOMPLET".

DACH, s.r.o.

K Surdoku 25F
080 01  Prešov

Tel./Fax:
051/ 77 111 72
051/ 77 147 60
0915 980 864

Dach, s.r.o.
strechy - väzníky - lešenie