Montáž

Montáž drevených konštrukcií striech

Konštrukcia je dodávaná na stavbu ako strešný súbor s montážnou dokumentáciou. Montáž prebieha oproti klasickému krovu podstatne rýchlejšie, nakoľko na stavbu sú dodávané hotové prvky.

Stavebným spoločnostiam poskytujeme zaškolenie ich montážnych pracovníkov.

V prípade požiadavky investora realizujeme klampiarske práce, pokrývačské práce, tepelné izolácie a blezkozvod vrámci projektu "strecha KOMPLET".